Schooltijden

De school werkt met een continurooster en heeft schooltijden van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur – 14.15 uur. Dit geldt voor de groepen 1 t/m 8. 

Vanaf 8.20 uur gaan de deuren open en kunt u met uw kind de klas in. De groepsleerkracht is dan aanwezig. Om 8.30 uur starten de lessen.