Aanmelden leerlingen

Om uw kind aan te melden op onze basisschool kunt u contact opnemen met een van de schoolleiders voor het maken van een afspraak of u kunt zich opgeven voor een informatieochtend of -avond op de pagina contact. Vanwege de COVID-19 maatregelen doen wij tot nader orde de informatiebijeenkomsten digitaal via TEAMS. U kunt zich aanmelden voor een bepaalde datum en dan zorgen wij dat u een uitnodiging krijgt voor digitale toegang.

U kunt geen kinderen aanmelden zonder een bijeenkomst gevolgd te hebben.

Informatieochtenden

In het schooljaar 2020-2021 zijn de informatieochtenden:

  • 27 oktober van 10.30-11.30u
  • 9 februari van 9.00-10.00u 

Informatie avonden

U kunt ook een informatieavond volgen. Deze zijn van 19.00-20.00u Deze worden ook digtaal gedaan.

  • 9 december van 19.00-20.00u
  • 18 mei van 19.00-20.00u 

U krijgt dan een (digitale) presentatie en u ontvangt een aanmeldingsformulier of vooraanmeldingsformulier (bij een kind jonger dan 3 jaar). Er zijn stedelijke afspraken gemaakt over aanmelding van uw kind.

Vooraanmelding / aanmelding

U kunt met een vooraanmelding uw interesse aangeven in de school. Aan een vooraanmelding kunt u geen rechten ontlenen. Als uw kind 3 jaar is kunt u uw kind aanmelden op onze school. Na de aanmelding ontvangt u binnen 6 weken een bevestiging dat de aanmelding in goede orde is ontvangen, en hoe de procedure vervolgd wordt.

Passend onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Als het vermoeden bestaat dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan wij daarover met u in gesprek. Het is namelijk van belang om te bekijken of onze school de benodigde hulp kan bieden. Er kan nader onderzoek nodig zijn, en er worden gegevens opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van deze bevindingen besluit de schoolleider over de toelating.  Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen zoeken wij, als wij de eerste school van aanmelding zijn, samen met u naar passend onderwijs voor uw kind.

Toelating

De schoolleider neemt de beslissing over toelating zo speodig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van uw schriftelijke aanmelding. U wordt schriftelijk (via mail) geinformeerd over de toelating van uw kind.

In het geval dat er bij een school meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken worden er voorrangsregels gehanteerd. Onze school geeft voorrang bij aanmelding aan:

- Kinderen die broertjes of zusjes op school hebben. (U kunt ons informeren dat u een plek voor een broertje of zusje wilt door dit tijdig aan te geven op een vooraanmeldingsformulier )

- Kinderen die uit de wijk Hoge Weide of Grauwaart komen

- Indien er nog plaatsen over zijn, heeft toelating plaats op volgorde van aanmelding

Wij kunnen per geboortejaar 56 kinderen plaatsen op onze school.

Wij stellen het erg op prijs als u ons wilt laten weten wanneer u komt. Voor de eerstvolgende bijeenkomsten kunt u zich eenvoudig opgeven door het formulier in te vullen onder het kopje kennismaken. op dit moment kunt u zich niet aanmelden voor een bijeenkomst.
 

Nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden van gebeurtenissen op onze school versturen wij na elke vakantie een nieuwsbrief.
U kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden via deze link: http://eepurl.com/cIS4W5