Aanmelden leerlingen

Om uw kind aan te melden op onze basisschool kunt u contact opnemen met een van de schoolleiders voor het maken van een afspraak of u kunt zich opgeven voor een informatieochtend of -avond op de pagina contact. Vanwege de COVID-19 maatregelen doen wij tot nader orde de informatiebijeenkomsten digitaal via TEAMS. U kunt zich aanmelden voor een bepaalde datum en dan zorgen wij dat u een uitnodiging krijgt voor digitale toegang.

Wij verwachten dat u een informatiebijeenkomst volgt als u uw kind wilt aanmelden op onze school. Bij voorkeur vooraf, maar als het niet anders kan mag het ook na de aanmelding. Het aanmeldformulier kunt u vinden onder downloads. 

Informatieochtenden

In het schooljaar 2020-2021 zijn de informatieochtenden:

  • 27 oktober van 10.30-11.30u
  • 9 februari van 9.00-10.00u 

Informatie avonden

U kunt ook een informatieavond volgen. Deze zijn van 19.00-20.00u Deze worden ook digtaal gedaan.

  • 9 december van 19.00-20.00u
  • 18 mei van 19.00-20.00u 

U krijgt dan een (digitale) presentatie en u ontvangt een aanmeldingsformulier of vooraanmeldingsformulier (bij een kind jonger dan 3 jaar). Er zijn stedelijke afspraken gemaakt over aanmelding van uw kind.

Vooraanmelding / aanmelding

U kunt met een interesse meldingsformulier uw interesse aangeven in de school. Aan een interesse melding kunt u geen rechten ontlenen. Wij gebruiken geen vooraanmeldingen meer. Als uw kind 3 jaar is kunt u uw kind aanmelden op onze school. 

Er wordt momenteel gewerkt aan een stedelijk aanmeldbeleid om de kansen voor alle ouders en kinderen gelijk te maken en om meer helderheid in procedures te scheppen. Het stedelijk aanmeldbeleid is tot op heden nog niet klaar, maar de grote lijnen zijn wel al bekend. Er wordt naar gestreefd om vanaf september 2021 een stedelijk centraal aanmeldpunt te hebben. Tot die tijd regelen de scholen de aanmeldingen zelf. 

Wij hebben besloten om in de lijn van het nieuwe beleid te gaan werken. Onze school heeft meer aanmeldingen dan plekken dus wij gaan loten.

Dat betekent dat: 

  • Kinderen aangemeld kunnen worden vanaf hun derde verjaardag 

  • Broertjes en zusjes hebben een plaatsingsgarantie  

  • Kinderen uit de wijken Hoge Weide en Grauwaart krijgen voorrang

  • Na een kwartaal zal er geloot worden onder de aangemelde leerlingen 

  • Wij kunnen per geboortejaar 56 kinderen plaatsen

Kwartaal 1: 

Als uw kind geboren is tussen 1 januari en 31 maart 2018 kunt u aanmelden t/m 31 maart. Wij loten op donderdag 1 april. Alle aanmeldingen die na 31 maart binnen komen tellen niet meer mee in deze loting. 

Kwartaal 2: 

Als uw kind is geboren tussen 1 april en 30 juni 2018 dan kunt u aanmelden t/m 30 juni. 

Wij loten op donderdag 1 juli. Alle aanmeldingen die na 30 juni binnenkomen loten niet meer mee. 

 

N.B.: Ook broertjes en zusjes moeten in deze periode aangemeld worden. Zij kunnen geen aanspraak meer maken op een plek na de loting. 

Voor kwartaal 3 en 4 verwachten wij dat de centrale aanmelding geregeld is. Als dat niet zo is dan gaan wij op dezelfde manier verder. 

Kind geboren tussen 

Aanmelden tot en met 

loting 

aantal plekken beschikbaar 

1 januari en 31 maart 2018 

31 maart 

1 april 2021 

         14

1 april en 30 juni 2018 

30 juni 

1 juli 2021 

          15

1 juli en 30 september 2018 

30 september 

1 oktober 2021 

          15

1 oktober en 31 december 

31 december 

1 januari 2022 

          14

Wij adviseren u om uw kind op meerdere scholen aan te melden om de kans te vergroten op een plek voor uw kind op een school. Als u op meerdere plekken aangemeld heeft en bent toegelaten moet u zelf de keuze maken welke school u kiest. Als er bij ons nog ouders afvallen na de loting dan zullen eventueel uitgelote kinderen alsnog benaderd worden in volgorde van uitloting. 

Passend onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Als het vermoeden bestaat dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan wij daarover met u in gesprek. Het is namelijk van belang om te bekijken of onze school de benodigde hulp kan bieden. Er kan nader onderzoek nodig zijn, en er worden gegevens opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van deze bevindingen besluit de schoolleider over de toelating.  Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen zoeken wij, als wij de eerste school van aanmelding zijn, samen met u naar passend onderwijs voor uw kind.

Toelating

De schoolleider neemt de beslissing over toelating zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 weken na de lotingsdatum over uw schriftelijke aanmelding. U wordt schriftelijk (via mail) geinformeerd over de toelating van uw kind.

Wij stellen het erg op prijs als u ons wilt laten weten wanneer u komt. Voor de eerstvolgende bijeenkomsten kunt u zich eenvoudig opgeven door het formulier in te vullen onder het kopje kennismaken. op dit moment kunt u zich niet aanmelden voor een bijeenkomst.
 

Nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden van gebeurtenissen op onze school versturen wij na elke vakantie een nieuwsbrief.
U kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden via deze link: http://eepurl.com/cIS4W5