Aanmelden leerlingen

Oriëntatie

Bij het zoeken naar een goede school voor uw kind is het belangrijk dat u weet waar uw kind terechtkomt. Om er zeker van te zijn dat u een goede keus maakt, zult u zich goed moeten laten informeren. Wij houden meermalen per jaar informatiebijeenkomsten waar u informatie kunt krijgen over ons onderwijs. U kunt dit het beste doen in de periode voordat uw kind 3 jaar wordt.

Onder het kopje kennismaken kunt u de data van de informatiebijeenkomsten zien.

 

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind 4 jaar oud is, kan het in Nederland naar de basisschool. Het aanmelden op onze basisschool kan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Dit aanmelden verloopt vanaf 1 oktober 2021 op een centrale manier voor meer informatie kunt u terecht op: https://naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over een nieuwe manier van aanmelden. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.

N.B.: Ook broertjes en zusjes moeten via dit systeem aangemeld worden. Zij kunnen geen aanspraak meer maken op een plek na de loting. 

 

Kind geboren tussen 

Aanmelden tot en met 

loting 

aantal plekken beschikbaar 

Q1: 1 januari en 31 maart 

31 maart 

7 april 

         14

Q2: 1 april en 30 juni 

30 juni 

7 juli 2021 

          15

Q3: 1 juli en 30 september  

30 september 

7 oktober  

          15

Q4: 1 oktober en 31 december 

31 december 

7 januari 

          14

Aanmelden

De procedure van aanmelden valt onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO).

Om toegelaten te worden op de basisschool moet uw kind vier jaar zijn. Op De Groene Alm staat in principe open voor elk kind vanaf 4 jaar, waarvan de ouders de grondslag en de doelstellingen van de school respecteren en die in de omgeving van de school wonen.

In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt kunt u uw kind aanmelden op onze school via het formulier op: https://naardebasisschool.utrecht.nl

De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit.

We verwachten dat er meer vraag is naar een plek dan dat wij kunnen plaatsen. Na afloop van het kwartaal krijgt u via de gemeente een aanbod voor een plaats. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt aan ons binnen de opgegeven termijn.  

Zijn er daarna nog plaatsen over? Dan wordt er gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het nodig is, komt er een loting. Deze loting wordt stedelijk geregeld in Utrecht. Heeft uw kind geen plaats gekregen op onze school? Dan plaatst het stedelijke aanmeldproces uw kind automatisch op de 2e, 3e of volgende school van uw voorkeur die wél plaats heeft. Na afloop van het kwartaal hoort u via het stedelijk aanmeldproces of onze school plaats voor u heeft. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt binnen de opgegeven termijn.

Uw kind toelaten en inschrijven

Als u de plaats voor uw kind bevestigt vragen we u extra informatie over uw kind.  Het kan zijn dat we verder onderzoek doen en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. De directeur besluit hierna over de toelating. U krijgt hierover binnen 6 weken bericht. Als er bijzonderheden zijn die een meer persoonlijk gesprek vragen, verwachten wij dat u een afspraak maakt met de schoolleiding.

Onze school heeft een zorgplicht: voor een aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoeften onderzoeken we of passende ondersteuning mogelijk is. Als dat niet mogelijk is dan zoeken we met u een geschikte plek op een andere school. De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag.

Informatiebijeenkomsten

In het schooljaar 2023-2024 is er ieder kwartaal een informatiebijeenkomst:

  • Woensdag 13 september 2023 van 16:00-17:00
  • Donderdag 16 november 2023 van 09:00-10:00
  • Woensdag 7 februari 2024 van 09:00-10:00
  • Donderdag 18 april 2024 van 16:00-17:00

U krijgt dan een (digitale) presentatie en een rondleiding door de school. Er zijn stedelijke afspraken gemaakt over aanmelding van uw kind. U kunt zich aanmelden voor een bijeenkomst.

 

Passend onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Als het vermoeden bestaat dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan wij daarover met u in gesprek. Het is namelijk van belang om te bekijken of onze school de benodigde hulp kan bieden. Er kan nader onderzoek nodig zijn, en er worden gegevens opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van deze bevindingen besluit de schoolleider over de toelating.  Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen zoeken wij, als wij de eerste school van aanmelding zijn, samen met u naar passend onderwijs voor uw kind.

Toelating

De schoolleider neemt de beslissing over toelating zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 weken over uw schriftelijke aanmelding. U wordt schriftelijk (via mail) geinformeerd over de toelating van uw kind.

Wij stellen het erg op prijs als u ons wilt laten weten wanneer u komt. Voor de eerstvolgende bijeenkomsten kunt u zich eenvoudig opgeven door het formulier in te vullen onder het kopje kennismaken
 

Nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden van gebeurtenissen op onze school versturen wij na elke vakantie een nieuwsbrief.
U kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden via deze link: http://eepurl.com/cIS4W5