Partners

Ouders Wij vinden een goede samenwerking tussen school en ouders erg belangrijk. Een goede samenwerking tussen ouders en school is nodig om te zorgen dat al onze leerlingen kunnen uitblinken. Onderzoek wijst uit dat ouders die betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind bijdragen aan betere resultaten van hun kind. Daarom hebben wij een partnerschap met ouders.

Onze school heeft een peutercentrum van Koko in ons gebouw. In dit peutercentrum worden peuters voorbereid op hun schooltijd. De groepen bieden ook plaats aan een aantal kinderen met achterstanden om hun achterstanden zoveel mogelijk weg te werken. Wij werken samen met het peutercentrum “de kleine Alm” om een doorgaande lijn te realiseren van peuteronderwijs naar kleuteronderwijs. De kleine Alm heeft ook een aanbod in het Engels.

Saartje verzorgt de voorschoolse en de naschoolse opvang in ons gebouw. Wij delen ruimtes met Saartje. Op dit moment worden er nog groepen kinderen opgevangen die niet bij ons op school zitten. In de toekomst zullen er alleen kinderen van onze school een plek krijgen. Wij oriënteren ons op samenwerkingsmogelijkheden voor een gezamenlijk aanbod. Saartje heeft clubaanbod waar onze leerlingen ook aan mee mogen doen tegen betaling. Ons partnerschap met Saartje zorgt voor een kwalitatief goed aanbod van onderwijs en opvang onder 1 dak. Saartje heeft ook aanbod in Engels.

Onze school is verbonden met de Marnix Academie als partner in opleiden en ontwikkelen. Wij willen een bijdrage leveren aan het opleiden van kwalitatief goede leerkrachten en kiezen daarin voor een partnerschap met de Marnix. Wij bieden stageplaatsen aan studenten van de Marnix Academie. Onze leerkrachten begeleiden deze studenten tot startbekwame leerkrachten.