Profiel van een Op De Groene Alm leerling

Onze leerlingen staan stevig en vol zelfvertrouwen in het leven. Ze leren het beste uit zichzelf te halen en hebben een onderzoekende houding, zelfkennis. Ze hebben inzicht in hun eigenheid en kwaliteiten en hebben een eigen, brede ontwikkeling.
Onze ambitie die wordt verwoord in: Je beste zelf zijn!

Een leerling leert bij ons vaardigheden zoals sociale en culturele vaardigheden, samenwerken, onderzoekend en ontwerpend leren, zelfstandig plannen, kritisch denken en zelf reflecteren.

Het profiel dat daar bij past bestaat uit de begrippen:

  • Zelfstandigheid
  • Leervaardigheden
  • Verantwoordelijk gedrag
  • Samenwerken

Deze profielkenmerken worden concreet zichtbaar in vaardigheden in taal/rekenen, natuur, wetenschap en technologie, ICT en Engels.