Onderwijs

Modern onderwijs:

Op De Groene Alm geeft modern onderwijs met aandacht voor zelfstandig leren, samenwerken, keuzes maken en kritisch denken. ICT is ondersteunend aan ons onderwijs.

Aandacht en verantwoordelijkheid:

Aandacht 

We vinden het van groot belang dat er aandacht is voor het individuele kind en dat die aandacht ook daadwerkelijk gegeven wordt, zoals in individuele gesprekken met kinderen en bij binnenkomst in de klas. Persoonlijke aandacht voor de ander staat voorop. Met ons gestructureerde zorgsysteem richten wij ons op een optimale ontwikkeling van het kind. Aandacht voor ouders uit zich in de gesprekken die wij voeren met ouders en de tijd die wij daarvoor nemen. Wij zorgen voor een goede relatie waarin wij de ander blijven zien zoals hij of zij is.

Verantwoordelijkheid 

 Wij zijn van mening dat de moderne samenleving vraagt om zelfsturende en zelfstandige mensen die initiatieven nemen en actief en creatief zijn; die beslissingen kunnen nemen, kunnen samenwerken en overleggen, die zich verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van zichzelf en anderen. Om onze kinderen deze vaardigheden aan te leren zetten wij ontdekkend en ontwerpend leren in bij ons wetenschap, natuur en technologie onderwijs en leren wij de kinderen onder andere om zelf te plannen en eigen werk te beoordelen. Bij ons gaat verantwoordelijkheid ook over respectvol gedrag en zorgzaamheid. Voor de wereld om ons heen, voor de directe omgeving en voor elk individu. Daarom vinden wij aandacht voor Natuur, technologie en duurzaamheid vanzelfsprekend. Wij vragen daarbij ook verantwoordelijkheid van de leerling om zich naar zijn kunnen te ontwikkelen en van de ouders om hun kind daarbij zo goed mogelijk te helpen.

Extra vakken:

Op De Groene Alm besteed veel aandacht aan Wetenschap, Natuur en Technologieonderwijs. Kinderen leren ervaringsgericht over natuur en techniek en leren onderzoekend en ontwerpend. Wij geven een uur Engels per week in groep 1 t/m 8 en hebben een Early Bird certificering voor ons onderwijs in Engels