Missie

"IK LEER MIJN BESTE ZELF TE ZIJN"

Ons doel is:
Voor elk kind een veilige en gestructureerde omgeving te bieden, waarin het zich optimaal kan ontwikkelen op zowel cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied en waarbij werken, spelen en leren met, door en van elkaar een centrale plaats innemen. Wij helpen kinderen het beste uit zichzelf te halen door ze inzicht te geven in zichzelf en hoe zij zich verhouden ten opzichte van de ander.

Visie

De moderne samenleving vraagt om zelfsturende en zelfstandige mensen die initiatieven nemen en actief en creatief zijn; die beslissingen kunnen nemen, kunnen samenwerken en overleggen, die zich verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van zichzelf en anderen. Basisvoorwaarden hiervoor zijn: zelfvertrouwen hebben, vrij zijn van emotionele belemmeringen en nieuwsgierig zijn. In onze samenleving leren mensen een leven lang en is de wereld waarmee wij te maken hebben groter dan onze landsgrenzen. Wij bereiden kinderen daarop voor. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn daarbij van primair belang, maar ook zelfstandig leren, kritisch denken en keuzes maken, jezelf kennen en beheersen, samenwerken en creatieve ontwikkeling zijn belangrijk om te leren. Kunnen communiceren in een wereldtaal en bewust omgaan met onze wereld zijn extra’s die wij kinderen mee willen geven met ons Engels en WNT onderwijs. (Wetenschap, Natuur en Technologie)