Gebouw en faciliteiten

Ons gebouw is licht en open door het vele glas. Onze SISo structuur is herkenbaar in de voorspelbare inrichting van de lokalen, de keuze van het meubilair en in de leerpleinen. Wij maken gebruik van lockers voor de kinderen zodat onze leerpleinen er rustig uitzien en goede mogelijkheden bieden om samenwerkend te leren. Onze buitenruimte is groen en passend bij ons natuuronderwijs. Door de helling waar de school op ligt zijn er hoogteverschillen. Wij hebben twee speellokalen voor de kleuters, een gymzaal, een ouderlokaal, een handvaardigheid en technieklokaal, en 17 groepslokalen. In onze school is peutercentrum “de kleine Alm” van Gro-up en naschoolse opvang “De Groene Weide” van Fantaziehuis ook aanwezig. Wij delen ruimtes met deze groepen.